logocuoi.png

 • sk
 • sk
  1. 1. Single suction type

   

  5c355b49-efc0-4ceb-a3a8-70bb7c9e0cc7

   

   

  2. Double suction type.

   

  p03b

  Sản phẩm khác

  Sirocco Fan

  Sirocco Fan

  Liên hệ
  Turbo Fan

  Turbo Fan

  Liên hệ
  Turbo Blower

  Turbo Blower

  Liên hệ
  Air Foil Fan

  Air Foil Fan

  Liên hệ

  THU DUC TECH Co., Ltd

  Address: : A12/2A  Le Van Viet, Tang Nhon Phu A Ward , 9 District, Ho Chi Minh City

  Phone: 0934 36 1799

  Email: hanson@thuductech.com.vn

  www.thuductech.com.vn

  0934 361 799